Члены правления

Правління Китайської Торговою Асоціації є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціації, яке розробляє пропозиції щодо основних напрямків роботи Асоціації, здійснює керівництво виконавчим персоналом Асоціації, затверджує прийняття нових членів в Асоціацію та приймає інші рішення щодо її діяльності в межах повноважень, визначених

Статутом Китайської Торгової Асоціації. Правління Асоціації очолює Президент, він є вищою посадовою особою Асоціації, яка має право представляти Асоціацію у відносинах з третіми особами та публічно висловлювати офіційну позицію Асоціації.

Члены правления Ассоциацией